home / klachten

Klachten? Laat het ons weten!

Wij doen ons best om u goed te informeren en om alles volgens afspraak te laten verlopen.
Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelen?
Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek.
Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed.
U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komt u er niet samen uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van het ANT,
waarbij wij zijn aangesloten.

Klachtencommissie Tandheelkunde (ANT)
Tel : 023 - 5249387
E-mail : kc@ant-online.nl
www.ant-online.nl